fbpx

Privacyverklaring MovingLife

Dit is de privacyverklaring van MovingLife, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 7541643 inzake de website www.movinglife.nl

MovingLife is een eenmanszaak die sinds 2003 wordt gerund door Marieke Jonkers in het centrum van Alkmaar en Amsterdam. In de studio worden pilateslessen en yogalessen gegeven op de mat en op apparatuur (alleen in Alkmaar) gegeven naast privelessen en speciale workshops

De privacyverklaring van MovingLife geldt voor iedereen die de website van MovingLife bezoekt, al dan niet via Mindbody.
MovingLife houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact wenst op te nemen, dan kunt u dat doen via:
Postadres: Laat 90B, 1814 EK Alkmaar
Vestigingsadres: Laat 90B, 1814 EK Alkmaar
Telefoon: 06-11070785
Mailadres: info@movinglife.nl
Website: www.movinglife.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Bij het gebruikmaken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. MovingLife kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een inschrijfformulier heeft ingevuld bij bezoek aan de studio, omdat u zich heeft aangemeld via ons reserveringssysteem MindBody en/of omdat u het contact formulier op de website heeft ingevuld. MovingLife kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW gegevens;
Telefoonnummer;
Emailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Lidmaatschap/abonnementsvorm
Deze gegevens worden verwerkt in MindBody, welke gevestigd is in de Verenigde Staten. De gegevens worden dus doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de VS. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer over het privacybeleid van MindBody vindt je hier.

Informatie m.b.t. de gezondheid
Op het inschrijfformulier vult u, als u het volledig invult, een gezondheidsscreening in. U bent niet verplicht gegevens over uw gezondheid te vermelden, maar het is wel aan te raden de instructeur op de hoogte te brengen van eventuele gezondheidsklachten. Tevens wordt de naam van de huisarts/verwijzer gevraagd zodat, in overleg met de klant, contact kan worden opgenomen. Deze informatie over de gezondheid wordt niet digitaal verwerkt en niet gekoppeld aan andere informatie. Het blijft bewaard op het papieren inschrijfformulier dat in een special ordner en veilig wordt opgeborgen in een kast in de studio. De cursist wordt tenslotte gevraagd om het inschrijfformulier te ondertekenen, waarmee de deelnemer verklaart op eigen risico deel te nemen aan de (proef)les/workshop.

Nieuwsbrief
Met het softwareprogramma MailChimp maken en versturen wij onze nieuwsbrieven. U ontvangt deze als klant, zodat u naast het laatste nieuws ook op de hoogte bent van de laatste updates over vakanties, wijziging in het rooster, wijzigingen in de tarieven of de privacyverklaring en dergelijke. Er zijn ook abonnees die geen klant zijn van de studio, maar zich uit interesse zelf hebben aangemeld. Als abonnee worden naast het mailadres, de voor- en achternaam gevraagd. Elke abonnee kan zich te alle tijden zelf uitschrijven door op “uitschrijven” onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Waarom MovingLife gegevens nodig heeft.
MovingLife verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw inschrijving of betaling, verzenden van nieuwsbrieven of informatiemails, om u te kunnen berichten, smsen, whatsappen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of rooster. Tevens verwerken wij de medische gegevens met als doel u zo optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. MovingLife verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiligen en bewaren
MovingLife neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke en bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. De website van MovingLife maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wens over de beveiliging van door MovingLife verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MovingLife op via info@movinglife.nl.

Hoe lang MovingLife Gegevens bewaart.
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Delen met anderen
Persoonsgegevens worden door MovingLife niet aan derden verstrekt tenzij het ons wettelijk wordt verplicht of op verzoek door de deelnemer zelf met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming bijvoorbeeld voor raadplegen van de huisarts of fysiotherapeut of andere hulpverlener.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van MovingLife worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MovingLife gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt te alle tijdens als klant uw persoonlijke data inzien, laten aanpassen of verwijderen. U kunt erop rekenen dat we met uw gegevens vertrouwelijk omgaan. Wij vragen nooit om een BSN-nummer, kopie-paspoort of identiteitsbewijs. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@movinglife.nl. MovingLife zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
MovingLife behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Elke verandering in deze privacyverklaring zal tijdig worden geplaatst op deze website. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliseerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.